Het is niet altijd verstandig om met familieleden in een bedrijf te stappen. En als je dat doet, dan is het – onder andere – belangrijk dat voorafgaand aan de samenwerking een goede geschillenregeling is overeengekomen. Dit bleek eerder dit jaar andermaal uit een uitspraak van de Ondernemingskamer.

Wat is er gebeurd?

Vader en moeder zijn voor 51% en 49% aandeelhouder van het familiebedrijf dat zich bezig houdt met het snijden en bewerken van polyetherschuim voor de productie van kussens en matrassen. De vader is ook – al dan niet indirect – de enig bestuurder van de vennootschap. Na familieberaad is besloten dat de zoons als beloning voor hun inspanningen de aandelen van hun moeder (afgerond 49%) zouden verkrijgen.

De betrokken broers en vader hebben vervolgens afgesproken dat broers net als de vader bestuurder zouden worden van de vennootschap, maar dat de vader tot 1 januari 2024 een extra stem zou hebben. Kort samengevat zou hetzelfde analoog gelden voor de algemene vergadering. De broers zijn echter nooit formeel tot bestuurder van de vennootschap benoemd.

Een paar maanden na de toetreding van de broers hebben zij onenigheid met hun ouders gekregen over de zeggenschap en de bedrijfsvoering binnen het familiebedrijf. De onenigheid is uitgemond in een serieuze ruzie, waarbij onder andere aangifte van mishandeling is gedaan tegen de vader en waarna de broers ervoor hebben gezorgd dat de vader geen toegang meer had tot het bedrijfsgebouw.

Enquêteprocedure

In een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer vorderen de broers – onder meer – de vader te schorsen als bestuurder zonder behoud van salaris en de broers te benoemen tot gezamenlijk bevoegde bestuurders van de vennootschap. De Ondernemingskamer is het met de broers eens dat onderzoek naar het beleid noodzakelijk is, maar heeft met onmiddellijke ingang niet de broers maar een nader aan te wijzen persoon tot bestuurder van de vennootschap benoemd. Samenvattend wordt dus – voorlopig – de hele familie buitenspel gezet.

Wat betekent dat voor jou?

Bovenstaande casus illustreert eens temeer dat het doen van zaken met familieleden zeker geen garantie biedt voor een goede samenwerking, laat staan een gezamenlijke of gedeelde visie. Bij goede onderlinge afspraken leidt een verschil van inzicht doorgaans echter niet tot een ongewenst familie-uitje naar de Ondernemingskamer. Op basis van onze expertise en ervaring zorgen wij ervoor dat een dergelijk uitje jouw familie bespaard zal blijven.

Dit artikel is geschreven door Jeroen Burger