The Legal Group Advocaten Amsterdam Den Haag, Onderneming Advocaten, Arbeidsrecht, Intellectueel Eigendom en Vastgoedrecht

Statutair bestuurder en bestuurdersaansprakelijkheid

De statutair bestuurder wordt wel de voetbaltrainer van het recht genoemd. Makkelijk(er) te ontslaan dan een werknemer en onder bepaalde omstandigheden zelfs aansprakelijk voor schade geleden door de vennootschap en/of door derden. Wij informeren over de mogelijke risico’s en helpen bij de totstandkoming van de afspraken en contracten, maar natuurlijk ook als het misgaat of dreigt mis te gaan.

De positie van de statutair bestuurder is anders dan van een werknemer, omdat deze persoon (in principe) wordt benoemd door de aandeelhoudersvergadering. Maar dat geldt ook voor ontslag én zelfs zonder dat er een preventieve ontslagtoets hoeft plaats te vinden. Anders gezegd, de statutair bestuurder kan net zo makkelijk worden ontslagen als een voetbaltrainer, bijvoorbeeld op het moment dat het niet zo goed gaat. Daarnaast moet je als statutair bestuurder altijd de belangen van de vennootschap in het oog houden en je houden aan bepaalde regels en verplichtingen om niet geconfronteerd te worden met aansprakelijkheidsclaims.

Kortom, laat je goed informeren en adviseren, en belangrijker nog, leg de afspraken goed vast. En juist ook (financiële) afspraken voor het geval dat je wordt ontslagen. Zoals gezegd, helpen en adviseren wij jou graag uiteraard op een financieel transparante wijze.