The Legal Group Advocaten Amsterdam Den Haag, Onderneming Advocaten, Arbeidsrecht, Intellectueel Eigendom en Vastgoedrecht

Gerechtelijke procedures

Of het nou gaat over het niet nakomen van gemaakte afspraken of onrechtmatig handelen, wij zijn zeer ervaren in het voeren van allerlei ondernemingsrechtelijke procedures en helpen graag om het beste financiële resultaat te bereiken.

Aan de hand van alle relevante feiten van jouw zaak, zijn wij in staat om dit in een juridisch kader te gieten en jou zo de haalbaarheid van een juridische procedure voor te houden en de mogelijke risico’s daarvan. Wij geven jou dus een realistisch beeld van een geschil, ook als dat onverhoopt niet de gewenste uitkomst heeft. Wil je alsnog naar de rechter, dan zullen wij in ieder geval alle mogelijke juridische argumenten aan de rechter voorleggen en onderbouwen waarom jouw vordering moet worden toegewezen, of juist waarom de vordering van de wederpartij moet worden afgewezen.