VOOR DIGINED NAAR DE ONDERNEMINGSKAMER

Ieder jaar behartigen wij weer de belangen van aandeelhouders (en bestuurders) die verwikkeld zijn in conflicten met andere aandeelhouders of het bestuur van een onderneming. Dit was ook het geval bij de bestuurders van DigiNed die beiden tevens 50% van de aandelen in het kapitaal van DigiNed hadden. Daarbij was het duidelijk dat er sprake was van een onoplosbaar verschil van inzicht en dat de onderneming van DigiNed daarvan de dupe dreigde te worden.

.

DE ZITTING BIJ DE ONDERNEMINGSKAMER

Indien er sprake is van een intern conflict binnen de onderneming ligt het vaak voor de hand om de zaak voor te leggen aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Onze ervaring is dat de Ondernemingskamer zeer kundig is, helemaal zelf de regie van de zitting bepaalt en vanuit het belang van de onderneming niet schroomt om adequate maatregelen te treffen. In deze zaak ging de Voorzitter van de Ondernemingskamer ook weer voortvarend van start. De advocaten van partijen werden verzocht om de pleitnota’s op zak te houden en meteen mee te werken aan het vinden van een constructieve oplossing. Aan het einde van de dag liepen partijen met een stappenplan de deur uit, die heeft geleid tot een definitieve ontvlechting tussen de aandeelhouders.

VERZOEK OF VERWEER

Wij staan alle partijen bij die verwikkelt zijn in aandeelhoudersconflicten. Wij leggen uit welke juridische mogelijkheden er zijn, bepalen met de cliënt de te volgens strategie en dienen op verzoek van onze cliënt een verzoekschrift in om de procedure bij bijvoorbeeld de Ondernemingskamer in gang te zetten. Mocht een cliënt dergelijk verzoekschrift hebben ontvangen, dan staan we deze cliënt ook graag bij om een verweerschrift in te dienen en voor hem bij de Ondernemingskamer het woord te voeren. Eerlijk gezegd, kun je ons geen groter plezier doen.

Lees meer over hoe New Legal jouw onderneming kan helpen of maak direct een afspraak.