“We willen ons bedrijf voor het einde van het jaar hebben verkocht. Dat lukt nog wel toch”? De laatste maanden van het jaar is bij ons altijd een drukke tijd als het gaat om realiseren van een koop of verkoop van ondernemingen (activa of aandelen).

Turbo overname

Voor ons geldt dat we de ambitie hebben om ieder overname binnen 20 werkdagen te realiseren. Een turbo overname noemen we dit soort bedrijfsovername dan. Inmiddels weten de meeste cliënten wel dat het voor het bespoedigen van het overnametraject belangrijk is dat potentiële kopers van de onderneming in staat moeten worden gesteld om een deugdelijk due dilligence onderzoek uit te voeren.

Echter is het zo dat het samenstellen van de dataroom doorgaans al snel zo’n 7 dagen vergt. Vervolgens duurt het al snel zo’n 3 dagen om de uitgangspunten van de deal vast te stellen.  Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de hoogte van de koopsom tussen beide  partijen en de wijze van betaling min of meer moet vaststaan.

Due dilligence

Dan hebben we daarna nog maximaal 10 dagen over voor het realiseren van de “deal”. Om het verdere proces te bespoedigen geven we ons overnameteam maximaal 5 dagen voor het uitbrengen van een due dilligence rapport. De bevindingen daarvan roepen doorgaans vragen op die we zoveel mogelijk ondervangen door het definiëren van de garanties die door de verkopende partij moeten worden verstrekt. De laatste werkweek van 5 dagen reserveren wij voor het doorlopen van het verdere onderhandelingsproces waarbij alle aanwezigen weten dat uiterlijk vrijdag de deal rond moet zijn.

Onderhandelingsproces

Uiteraard zullen partijen gedurende het onderhandelingsproces van mening verschillen over de uitwerking van de deal. Indien partijen echter bereid zijn om in alle redelijkheid rekening te houden met elkaars belangen en de advocaten van partijen de creatieve geest hebben om ook niet voor de hand liggende oplossingen te bedenken, dan zal de deal inderdaad binnen 5 dagen kunnen worden bezegeld. De turbo overname is dan een feit en de champagne kan dan open.

Geef een reactie