Bij ons op kantoor komen regelmatig cliënten over de vloer die 50% aandelen in een BV hebben en denken dat het conflict met de andere 50% aandeelhouder definitief niet kan worden opgelost. Dit is natuurlijk niet waar.

Wij begrijpen ook niet hoe het sprookje, dat de Ondernemingskamer uitsluitend geschikt is om conflicten binnen beursgenoteerde bedrijven uit te vechten, in de wereld is gekomen. En nee; partijen hoeven ook niet per definitie naar de dure advocatenkantoren aan de Zuidas om zich tijdens een zitting bij de Ondernemingskamer bij te laten staan.

Ondernemingskamer of rechtbank

Sommige geschillen worden niet bij de rechtbank, maar bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam behandeld. Het gaat dan met name over geschillen binnen de onderneming van een vennootschap. Bij dergelijke enquêteprocedure wordt onderzoek gedaan naar het beleid binnen een onderneming en dergelijke procedure behoort tot het exclusieve domein van de Ondernemingskamer. De oorsprong van een dergelijk geschil kan variëren van een ruzie tussen aandeelhouders in een tweemans-bv tot bezwaren tegen het gevoerde beleid van bestuurders bij een overnamestrijd.

Een zitting bij de Ondernemingskamer vlak voor kerst

Vorige maand was het weer zover; Lorraine Bianchi-Duterloo en ik zijn samen met cliënt naar het Gerechtshof Amsterdam afgereisd voor een zitting bij Ondernemingskamer. Dit keer ging het om een aandeelhoudersconflict tussen twee broers. De zitting was al dan niet opzettelijk vlak voor kerst gepland en het zou me verbaasd hebben als de rechters partijen niet zouden hebben geprobeerd te bewegen om tot een schikking te komen. Die schikking kwam er ondanks de inspanningen van de rechters niet en dat betekent dat partijen ook na de zitting nog steeds samen aandeelhouder zijn gebleven van de BV.

Voorlopige voorzieningen?

Dat wil echter niet zeggen dat we een oplossing voor het aandeelhoudersconflict niet alsnog spoedig gevonden is. De Ondernemingskamer zal namelijk aan de  hand van de door ons geschetste feiten en omstandigheden nagaan of er gegronde redenen zijn om aan juist beleid binnen de onderneming van de BV te twijfelen. Indien de Ondernemingskamer daarvan is overtuigd, dan heeft zij tevens de bevoegdheid om middels voorlopige voorzieningen in  te grijpen en bijvoorbeeld bestuurders van de BV te schorsen en/of een nieuwe bestuurder aan te wijzen. Deze nieuwe betuurder zal zich telkens laten leiden door het belang van de BV en zou zelfs zelfstandig het beleid kunnen bepalen. Het is meestal in deze situatie dat aandeelhouders alsnog de keuze maken om niet met elkaar verder te gaan en onder leiding van de nieuwe bestuurder van de BV een stappenplan ontwikkelen om alsnog uit elkaar te gaan. Natuurlijk kunnen de aandeelhouders er ook voor kiezen om hun poot stijf te houden en aandeelhouder te blijven in de BV. Dit zou dan echter wel betekenen dat de aandeelhouders op bestuursniveau niets meer te zeggen hebben en dat is meestal geen aantrekkelijke optie.

Naast de weg naar de Ondernemingskamer zijn er overigens nog andere opties om aandeelhoudersconflicten definitief op te lossen. Mocht er een ogenschijnlijk onoplosbaar aandeelhoudersconflict zijn, dan staan wij uiteraard klaar en gaan wij meteen aan de slag om dit conflict op te lossen. Neem direct contact op of maak gelijk een afspraak.

 

Geef een reactie